Úvodní stránka

57. Martin a Venuše

ŽENY A MUŽI. ONY Z VENUŠE, ONI Z MARSU. SPOLEČNĚ OBÝVAJÍ ZEMI, A TŘEBAŽE JSOU JAKO VODA A OHEŇ, MUSEJÍ A HLAVNĚ CHTĚJÍ SPOLU ŽÍT. JEN TO OBČAS NEJDE TAK LEHCE, JAK BY SI OBĚ ZÚČASTNĚNÉ STRANY PŘEDSTAVOVALY.
Fotky:
+420 777 830 004